Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

estàtica


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">estàtica</title>

Body
  femení
 1. física
  1. Branca de la mecànica que estudia les condicions d’equilibri d’un sistema de forces perquè el cos sobre el qual actua es mantingui en repòs o en moviment uniforme.
  2. estàtica de fluids Hidroestàtica.
  3. estàtica gràfica Mètode per a resoldre problemes sobre l’equilibri i la distribució de forces, de càrregues, de tensions, de moments, etc., aplicades a un sòlid, per mitjà de gràfics exactes.
 2. estàtica econòmica economia Mètode de l’anàlisi econòmica que té per objecte l’estudi de les variables econòmiques en una posició determinada, generalment considerada d’equilibri.
 3. estàtica química química analítica Part de la química que estudia els estats d’equilibri al qual tendeixen els sistemes que experimenten una reacció reversible.

estàtica

estàtic
| estàtica


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">estàtic</title>

Accessory
Homòfon: astàtic
Compareu: extàtic
Etimologia: del gr. statikós ‘fix, estable’, der. de hístemi ‘col·locar’ 1a font: 1839, DLab.
Body
 1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’estàtica.
 2. adjectiu filosofia Mancat de dinamisme.
 3. adjectiu i masculí radiotècnia Dit del soroll curt i d’intensitat irregular produït per descàrregues d’electricitat atmosfèrica o per interferències degudes a aparells industrials (ascensors, motors, llums, etc.) i domèstics que generen guspires.

estàtic
| estàtica