Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

gamba1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">gamba</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: forma italofrancesa de cama
Body
    femení
  1. Cama, especialment en l’expressió tenir bona gamba (o tenir gamba) Tenir bona cama.
  2. música Joc de boca de l’orgue de tubs estrets i oberts, de 4′, 8′ o 16′.
  3. ornitologia Nom de diversos ocells de l’ordre dels caradriformes. Cal esmentar-ne la gamba roja (Tringa totanus), la gamba roja pintada (Tringa erythropus) i la gamba verda (Tringa nebularia).  4. Vegeu també:
    gamba2

gamba1

gamba2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">gamba</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: probablement extret del pl. ant. gàmbers, pronunciat gambes, ll. vg. cambărus, ll. cl. cammărus, i aquest, del gr. kámmaros, segurament encreuat amb el gr. kárabos ‘llamàntol’ 1a font: 1416
Body
femení zoologia Nom donat a diversos crustacis de la família dels peneids, de l’ordre dels decàpodes macrurs, de colors rosats o vermells i de carn molt saborosa, entre els quals destaca la gamba d’esquer (Crangon crangon), de cos transparent, la gamba rosada (Aristeus antennatus) i la gamba vermella (Aristeomorpha foliacea).


Vegeu també:
gamba1

gamba2