Es mostren 2 resultats

got1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">got</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. vg. *gŏttus, ll. cl. guttus ‘gerro petit, pitxer, d’origen incert, potser etrusc, micènic o minoic 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. Vas de vidre, metall, etc., generalment de forma cilíndrica o lleugerament cònica, sense peu, que serveix per a beure. He comprat una dotzena de gots irrompibles.
  2. per extensió Contingut d’un got. S’ha begut dos gots d’aigua.
  3. negar-se (o ofegar-se) en (o dins) un got d’aigua figuradament No saber deseixir-se de dificultats insignificants.
 1. construcció naval Femella.
 2. oficis manuals Buit anular d’una peça fixa, dins el qual balla un pern, una agulla o una altra peça llarguera.
 3. got del plegador indústria tèxtil Anella de ferro que, col·locada a l’extrem del plegador d’ordit d’un teler, serveix per a enrotllar-hi la corda o cadena del fre. 4. Vegeu també:
  got2

got1

got2
| goda


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">got</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. Gŏthus, -a, -um, íd., probablement de l’arrel germ. geut- ‘difondre, escampar’
Body
  història
 1. adjectiu Relatiu o pertanyent als gots; gòtic.
 2. masculí i femení Individu d’un poble germànic oriental que en els primers segles envaí gran part de l’imperi Romà.
 3. masculí i femení Descendent dels antics visigots establerts al migdia de França durant l’època carolíngia. 4. Vegeu també:
  got1

got2
| goda