Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

gramàtica


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">gramàtica</title>

Accessory
Etimologia: del ll. grammatĭca, i aquest, del gr. grammatikḗ, íd., der. de grámma ‘lletra’, i aquest, de gráphō ‘escriure’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. lingüística
    1. Disciplina lingüística que analitza l’estructura de les llengües en general o d’una llengua en particular, especialment la morfologia i la sintaxi, i en sentit ampli, la fonologia. Gramàtica comparada. Gramàtica històrica. Gramàtica normativa.
    2. Llibre en què s’exposa l’estructura gramatical d’una llengua.
  2. per extensió Elements o principis d’una ciència o art.

gramàtica

gramàtic
| gramàtica

gramàtic
| gramàtica