Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

heroïna


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">heroïna</title>

Accessory
Partició sil·làbica: he_ro_ï_na
Etimologia: de l’al. Heroin, der. del ll. heros ‘heroi’, per al·lusió als efectes exaltants d’aquesta droga, amb el sufix -in, propi de la terminologia química i biològica (cf. -ina*)
Body
femení [diacetilmorfina, C21H23NO5] farmàcia, indústria farmacèutica Derivat diacetilat de la morfina, de la qual és obtingut per tractament d’aquesta amb anhídrid acètic, de gran toxicitat i capaç de crear addicció.

heroïna

heroi
| heroïna


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">heroi</title>

Accessory
Partició sil·làbica: he_roi
Etimologia: del ll. hērōs, hērōis, i aquest, del gr. hḗrōs, hḗrōos ‘semideu, heroi’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    masculí i femení
  1. mitologia Ésser semidiví, al qual són atribuïdes gestes prodigioses a favor del grup que el reconeix com a tal.
  2. Persona que es distingeix pel seu alt coratge, per la seva fortitud en el sofriment.
  3. per extensió
    1. Personatge principal d’una llegenda, una narració, etc.
    2. Persona prominent d’un acte, esdeveniment, etc.

heroi
| heroïna