Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

informe1

informe1

informe2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">informe</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del cast. informe, postverbal de informar
Body
    masculí
    1. Informació, exposició oral o escrita de l’estat, la situació, d’un afer, una institució, una persona, de possibles determinacions a prendre, etc.
    2. dret processal Exposició oral que fa el lletrat o el fiscal davant el tribunal que ha de sentenciar.
  1. [generalment en pl] Conjunt de dades personals que sovint són exigides per a ésser admès algú en una empresa, en un centre d’ensenyament, en un club, etc. No té bons informes.  2. Vegeu també:
    informe1

informe2