Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

infra-

infra-

ut infra*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">ut infra</title>

Accessory
Pronúncia: utíɱfɾa
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial Locució que significa ‘com més avall’ i que hom usa en certs documents per a remetre a una clàusula, una frase, una data, etc., escrits més avall, i evitar-ne la repetició.

ut infra*