Gran Diccionari

Es mostren 7 resultats

mata1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">mata</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: d’origen incert, probablement del ll. td. matta ‘estora’ i d’aquí ‘clapa de plantes que cobreix una extensió de terreny’, d’origen també incert, potser preromà o púnic, equivalent a l’heb. mitta ‘flassada, cobertor’ 1a font: 876
Body
  femení
  1. botànica Arbust de petita alçària, com és ara la farigola o el romaní.
  2. botànica Llentiscle.
  3. mata de cabell per analogia Cabellera.
  1. Porció de terreny poblat d’arbres d’una mateixa espècie; bosc.
  2. Arbreda situada a la vora d’un riu.
  3. A l’Albufera de València, illeta amb molta vegetació baixa.
 1. mata de peix pesca Mola de peix. 2. Vegeu també:
  mata2

mata1

mata2

mata2

mata-racons

mata-racons

Traducció

mata-rates

mata-rates

mata-segells

mata-segells

Informació complementària

mata-soldats1

mata-soldats1

mata-soldats2

mata-soldats2