Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

motor
| motriu [o motora]


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">motor</title>

Accessory
Etimologia: del ll. motor, -ōris ‘que mou’; b. ll. motrix, -īcis 1a font: s. XV
Body
 1. adjectiu
  1. Dit de la força, de la màquina, etc., capaç de generar un moviment. Impuls motor. Causa motriu o motora. Llanxa motora.
  2. placa motriu (o motora) fisiologia animal Placa neuromotriu.
  1. masculí i femení Persona o cosa que incita a obrar, que provoca un efecte. En Pere és el motor de l’equip.
  2. motor d’inferències informàtica Programa d’intel·ligència artificial que realitza inferències a partir d’una base de coneixements.
  3. motor immòbil (o primer motor) filosofia Nom amb què també és coneguda la causa primera aristotèlica, segons l’argumentació que parteix de l’ordre còsmic.
 2. masculí motors i tecnologia
  1. Màquina que transforma en energia mecànica una altra forma d’energia (hidràulica, química, elèctrica, etc.).
  2. motor de combustió interna Motor endotèrmic.
  3. motor de reacció Motor endotèrmic que funciona per l’ejecció dels gasos de combustió a gran velocitat i pressió, d’acord amb el principi d’acció-reacció de Newton.
  4. motor d’explosió Motor endotèrmic en què la combustió es produeix per un seguit d’explosions controlades.
  5. motor elèctric electrotècnia Màquina elèctrica que converteix l’energia elèctrica en mecànica.
  6. motor endotèrmic Motor tèrmic mogut per la combustió d’un carburant en un espai tancat a l’interior del mateix motor.
  7. motor hidràulic hidràulica Motor destinat a produir energia mecànica a partir de l’energia continguda en un líquid, sota les formes d’energia de pressió, cinètica i potencial, en una proporció determinada.
  8. motor pneumàtic Motor destinat a produir energia mecànica a partir de l’energia continguda en un gas, sota les seves formes d’energia de pressió, cinètica i tèrmica, en una proporció determinada.
  9. motor tèrmic Motor destinat a produir energia mecànica a partir de l’energia química d’un combustible per mitjà de la combustió d’aquest.
  10. motor turbo Motor sobrealimentat per una turbina.
 3. motor coet astronàutica Propulsor coet.

motor
| motriu [o motora]

semidièsel, motor

semidièsel, motor