Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

nau1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nau</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Partició sil·làbica: nau
Etimologia: del ll. navis, íd. 1a font: 1272, CTort.
Body
  femení
 1. marina, marítim
  1. Embarcació.
  2. Antic vaixell generalment de tres pals, de buc molt alt, amb castell de proa, amb aparell rodó a l’arbre de trinquet i al major i aparell llatí a l’arbre de mitjana, amb bauprès i, eventualment, amb cofa al pal major.
  3. per extensió Embarcació amb coberta i sense rems.
 2. figuradament
  1. La nau de l’Estat.
  2. portar (o dur) la nau a port Menar a bona fi un afer, una empresa, difícil.
 3. arquitectura En un edifici, espai comprès entre parets, arcades o fileres de pilars o columnes. Una basílica de cinc naus.
 4. construcció, indústria i ramaderia Construcció ampla i allargada, d’una sola planta, amb el sostre alt i sense divisions interiors, emprada per a usos industrials, ramaders o d’emmagatzematge. Nau industrial. Nau ramadera.
 5. nau aèria aeronàutica Aeronau.
 6. nau espacial astronàutica Astronau. 7. Vegeu també:
  nau2

nau1

nau2

nau2