Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

oest


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">oest</title>

Accessory
Partició sil·làbica: o_est
Etimologia: del fr. ouest, i aquest, de l’anglosaxó west, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  [símbol W]
 1. masculí Punt de l’horitzó sensible per on es pon el Sol en els equinoccis. Aquests núvols venen de l’oest.
 2. adjectiu invariable En direcció oest.
 3. masculí
  1. Part d’un país situada vers l’oest.
  2. Regions situades vers l’oest.
  3. vent de l’oest (o simplement oest m) Vent que ve de l’oest; ponent.

oest

nord-oest


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">nord-oest</title>

Accessory
Partició sil·làbica: nord-o_est
Etimologia: de nord i oest 1a font: 1839, DLab.
Body
  [símbol NO]
 1. masculí
  1. Punt de l’horitzó sensible entre el nord i l’oest.
  2. Regió, país, etc., situats en direcció nord-oest.
  3. vent del nord-oest (o simplement nord-oest) climatologia Vent que bufa del nord-oest; mestral.
 2. adjectiu invariable La banda nord-oest del terme.

nord-oest

sud-oest


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">sud-oest</title>

Accessory
Partició sil·làbica: sud-o_est
Etimologia: de sud i oest 1a font: 1839, DLab.
Body
  [símbol SW, SO]
 1. masculí
  1. Punt de l’horitzó sensible entre el sud i l’oest.
  2. Regió, país, etc., situats en direcció sud-oest.
  3. vent del sud-oest (o simplement sud-oest) climatologia Vent que bufa del sud-oest; llebeig.
 2. adjectiu invariable La paret sud-oest de la masia.

sud-oest