Gran Diccionari

Es mostren 6 resultats

part.

part.

part1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">part</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. partus, -us, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. fisiologia animal
  1. Acció de parir, expulsió d’un fetus viable fora dels òrgans genitals.
  2. anar de part Parir.
  3. treball de part Conjunt de fenòmens fisiològics que tenen per objecte la sortida del fetus i que consta de tres períodes: el període de dilatació del coll uterí, el període d’expulsió del fetus i el període placentari.
 2. figuradament Producció de l’esperit humà.
 3. ésser (una cosa) el part de les muntanyes Al·lusió que hom sol citar quan s’esdevé una cosa insignificant quan hom creia poder-ne esperar una d’important. 4. Vegeu també:
  part2
  part3

part1

part2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">part</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Compareu: a part (acc. 7 4) amb apart
Etimologia: del ll. pars, partis, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
 1. Cadascuna de les coses que resulten de dividir una cosa. Dividir un sector circular en tres parts iguals.
  1. Cosa, que, amb una altra o d’altres, integra un tot, més gran. Les parts alíquotes d’un nombre. Una part de la casa fou destruïda per l’incendi. Solament una part dels guanys fou repartida entre els associats. La major part d’ells.
  2. part decimal aritmètica En un nombre real qualsevol x, diferència entre x i l’enter immediatament inferior a ell en valor absolut.
  3. part entera aritmètica En un nombre real qualsevol x, nombre enter immediatament inferior a x en valor absolut.
  4. part d’un conjunt àlgebra Subconjunt.
  1. Element que concorre a formar un conjunt. Les parts del cos humà. Un tractat dividit en quatre parts. La part de violí en un quartet. La part de tenor en una òpera.
  2. espectacles Paper representat per cada actor.
  3. espectacles Cadascun dels actors o cantants d’una companyia.
  4. les parts sexuals (o simplement les parts) Els òrgans genitals externs.
  5. part de rosari catolicisme Cadascuna de les tres parts en què es divideixen els quinze misteris del rosari.
  1. Allò que toca a cadascú quan hom distribueix una cosa entre dues persones o més. Donar a cadascú la seva part. Reclamar la seva part. Fer les parts.
  2. figuradament Una part de culpa és ben teva. No tenir, en alguna cosa, art ni part.
  3. marina, marítim i pesca Quantitat variable de diners que percep cada tripulant d’una barca de pesca com a pagament per la seva feina, que resulta de repartir en parts iguals l’import obtingut, després de deduir-ne el cost del menjar.
  4. anar per parts Puntualitzar. Anem per parts i intentem analitzar totes les alternatives.
  5. bona part de Una part considerable o gran de. Des del mirador es domina bona part de la comarca.
  6. d’altra part Endemés, altrament.
  7. donar part de (una cosa a algú) Comunicar-la-hi.
  8. en part locució adverbial No enterament.
  9. formar part (d’alguna cosa) Ésser-ne element integrant.
  10. la part del lleó La part més grossa o més bona en un repartiment.
  11. llegat de part alíquota dret civil català Disposició del causant feta a títol universal, però que d’acord amb la seva voluntat el beneficiari ha de rebre a títol de legatari.
  12. navegar a la part marina, marítim Tenir participació, els tripulants d’una embarcació, en les despeses i en els beneficis d’un viatge.
  13. per part de locució prepositiva Pel que es refereix a, en allò que afecta o concerneix a. Per part d’ella, no hi ha cap possibilitat d’arribar a un acord. Per la meva part no hi ha problema.
  14. prendre part (en una cosa) Concórrer a la seva execució o associar-s’hi.
  1. En una lluita, contesa, disputa, etc., entre dues persones, dos grups, etc., cadascun d’aquests. Les parts bel·ligerants. Cal escoltar les dues parts abans de jutjar. Sentir la part contrària. Per quina part et decantes?
  2. Cadascuna de les persones que tenen interessos diferents en un afer comú. Jo soc part interessada en aquest afer.
  3. dret Persona o subjecte en una relació jurídica.
  4. dret processal El qui pledeja com a demandant o com a demandat.
 2. Persona de qui procedeix una cosa. Us porto una carta de part del senyor Tal.
  1. Punt o regió tal o tal de l’espai. Venia gent de totes parts. Corria d’una part a l’altra.
  2. Banda, costat, direcció. Venia de la part de ponent. D’una part, això es veritat.
  3. per extensió De vuit dies a aquesta part.
  4. a part locució adverbial Separadament. Fer llit a part. El vaig cridar a part.
  5. a part de locució prepositiva Deixant a part.
  6. deixant a part (o simplement a part) Exceptuant, llevat de. A part el menjar, no li paguen res més.
  7. deixar (una cosa) a part Deixar-la a un costat.
  8. de part a part locució adverbial D’una banda fins a l’altra. Una bala li travessà la cuixa de part a part.
  9. de part d’arrere locució adverbial Per darrere, des de darrere. Li va sortir de part d’arrere.
  10. de part de dia (o de nit) locució adverbial Durant el dia (o durant la nit).
  11. ésser a part Ésser, algú, d’excepció.
  12. posar (una cosa) a part Posar-la en reserva.
 3. part damunt (de), part davall (de), part dellà (de) locució adverbial i locució prepositiva Més amunt (de), més avall (de), més enllà (de). Part damunt del torrent. 4. Vegeu també:
  part1
  part3

part2

part3
| parta

part3
| parta

aliquanta, part

aliquanta, part

alíquota, part

alíquota, part