Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

pilot1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pilot</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: de pila1 1a font: 1413
Body
  masculí
 1. Munt de coses en desordre. En un racó de la cambra hi havia un pilot de llibres.
  1. Matèria amassada formant com una bola. Un pilot de cera.
  2. figuradament Un pilot de cabells, de palla, de llana.
 2. esports En ciclisme, conjunt més nombrós de corredors en cursa, que esdevé el nucli tàctic al voltant del qual es desenvolupen les accions i les situacions de la prova. 3. Vegeu també:
  pilot2

pilot1

pilot2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pilot</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: de l’it. piloto o pilota, íd., variant de pedot(t)o o pedot(t)a, i aquest, del gr. bizantí *pēdṓtēs ‘timoner’, der. del gr. pēdón ‘timó’ 1a font: s. XIV, Consolat
Body
 1. masculí i femení nàutica Persona que maniobra i mena una embarcació a les ordres del capità.
 2. figuradament
  1. masculí i femení Persona que dirigeix o guia un afer, capdavanter.
  2. adjectiu Dit d’institucions, empreses, escoles, instal·lacions, etc., on hom experimenta nous mètodes i que serveixen de model. Escola pilot. Planta pilot. Centre pilot.
 3. masculí i femení aeronàutica
  1. Persona que maniobra i mena una aeronau. Quan és el responsable de l’aeronau és anomenat també comandant.
  2. pilot de proves Pilot responsable de la verificació de les característiques i de la resistència d’un nou avió o dels que han sofert alguna reparació important.
 4. masculí i femení automòbil, automobilisme
  1. Persona que condueix un automòbil o una motocicleta, especialment en una competició.
  2. pilot de proves Especialista a efectuar proves de prototips d’automòbil o de motocicleta.
 5. llum pilot (o simplement pilot) tecnologia
  1. Llum que en encendre’s o apagar-se, segons els casos, assenyala el bon o mal funcionament d’un dispositiu, aparell o sistema.
  2. Llum de poca potència que és permanentment encès per tal d’evitar la foscor absoluta en cinemes, locals públics, etc.
  3. Petita flama o llum d’un aparell que serveix per a indicar que aquest és a punt per a funcionar.
 6. pilot automàtic aeronàutica i marina, marítim Sistema de govern automàtic d’embarcacions, aeronaus, coets, etc., capaç d’efectuar les maniobres de correcció necessàries i, en el cas de les aeronaus, de mantenir l’altitud de vol. 7. Vegeu també:
  pilot1

pilot2