Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

política


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">política</title>

Body
  femení
 1. ciències polítiques Conjunt de teories sobre el govern de la societat i d’activitats pràctiques relacionades amb la gestió dels afers públics.
  1. Manera d’actuar, de conduir un afer. Segueix una política errònia en l’empresa.
  2. Habilitat en el tracte amb les persones. Tens poca política.
 2. política econòmica ciències polítiques i economia Acció pública exercida sobre l’economia per assolir, servint-se de determinats mitjans, uns objectius que poden ésser de molt diversa mena.

política

Informació complementària

polític
| política


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">polític</title>

Accessory
Etimologia: del ll. politĭcus, -a, -um, i aquest, del gr. politikós ‘relatiu a la ciutat, l’estat, el govern’, der. de pólis ‘ciutat’ 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
 1. adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a la política. Els partits polítics. Un diari polític.
  2. Que actua amb política 2 2.
 2. masculí i femení Persona que s’ocupa professionalment dels afers públics, de la política. Era un polític excepcional.
 3. adjectiu dret Dit dels parents sobrevinguts per matrimoni, especialment el pare (sogre), la mare (sogra), el fill (gendre) o la filla (nora).
 4. masculí història Nom donat a cadascun dels membres del “partit dels polítics” o “grup dels malcontents”, organitzat a França després de la Nit de Sant Bartomeu (segle XVI).

polític
| política