Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

poll1

poll1

poll2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">poll</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. vg. pēdŭcŭlus, ll. cl. pēdĭcŭlus, dimin. de pēdis, pēdis ‘poll’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
 1. entomologia
  1. Nom donat a diversos insectes de molt petita grandària pertanyents als ordres dels homòpters, anoplurs, psocòpters i mal·lòfags.
  2. poll blanc Homòpter de la família dels còccids (Aspidiotus hederae), de color blanc, molt prolífic i de desenvolupament ràpid i que habita sobre plantes ornamentals i conreades, on ocasiona estralls.
  3. poll comú Anoplur de la família dels pedicúlids (Pediculus humanus), amb el cos deprimit, de color groc fosc i cobert d’una cutícula resistent, i que viu paràsit sobre el cos de l’home.
  4. poll de les arnes Arna de la cera.
  5. poll dels llibres Insecte psocòpter de la família dels trògids (Trogium pulsatorium), amb antenes molt desenvolupades, tòrax petit i sense ales i que viu entre els llibres.
  6. poll dels polls Insecte de l’ordre dels mal·lòfags i de la família dels menopònids (Menopon gallinae), d’antenes curtes i aparell bucal mastegador i que parasita les gallines.
 2. fitopatologia
  1. poll negre Insecte pertanyent als còccids diaspínids (Parlatoria zizyphy), paràsit específic de les auranciàcies, especialment dels cítrics.
  2. poll roig Insecte polífag pertanyent als còccids diaspínids (Chrysomphalus dictiospermi) paràsit dels cítrics i d’algunes plantes ornamentals.
 3. zoologia
  1. poll de mar Crustaci peracàride marí de l’ordre dels isòpodes i de la família dels cimotoids (Anilocra mediterranea), de color bru negrenc, amb el cos aplanat i segmentat i que viu paràsit extern dels peixos.
  2. poll de roca Quitó. 4. Vegeu també:
  poll1
  poll3

poll2

poll3

poll3