Es mostren 3 resultats

-por

-por

por1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">por</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. pavor, -ōris, íd., cat. ant. paor, der. del ll. pavēre ‘tremolar’ 1a font: s. XII, Hom.
Body
  femení
 1. psiquiatria Torbament de l’ànima, sentiment d’inquietud i commoció psicofisiològica que hom experimenta davant un perill imaginat.
 2. Aprensió que hom té que li esdevingui algun mal, que s’esdevingui alguna cosa contrària a allò que desitja. No veníem perquè teníem por de molestar-vos.
 3. de por de (o per por de) locució prepositiva A causa de la por d’alguna cosa. No ho ha fet per por de rebre.
 4. de por que locució conjuntiva A causa de la por d’alguna cosa. No ho ha fet de por que li pegarien.
 5. ésser (algú) de por Ésser molt entremaliat, indòcil. Aquest nen és de por; no para de fer dolenteries.
 6. fer por figuradament Ésser una cosa extraordinària. Hi havia una gentada que feia por.
 7. por insuperable dret penal Por que s’imposa irresistiblement a la voluntat d’una persona i la impulsa a executar un delicte el mal del qual és igual o inferior a l’amenaça rebuda. 8. Vegeu també:
  por2

por1

por2

por2