Gran Diccionari

Es mostren 4 resultats

port1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">port</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. pŏrtus ‘entrada d’un port, port’; com a ‘coll de muntanya’ der. de l’indoeuropeu per- ‘travessar’, d’on pr-tus, prtu, base del ll. portus i del germ. furdu ‘gual, fiord’ 1a font: s. XIII
Body
  masculí
 1. nàutica i obres públiques
  1. Abric natural o artificial en una costa o a la riba d’un riu, en el qual, ultra romandre-hi segurs els vaixells, hom pot efectuar les operacions d’embarcament i desembarcament de persones i mercaderies.
  2. port franc dret fiscal Port que gaudeix de determinades exempcions o bonificacions de drets de duana.
 2. Ciutat que té un port on les naus poden carregar i descarregar mercaderies. Tarragona és un port del Mediterrani.
 3. figuradament
  1. Refugi.
  2. arribar a port Assolir un estat de seguretat.
  3. dur (o portar) a bon port Fer arribar a un estat segur, treure de perill.
 4. informàtica Via d’entrada i de sortida de les dades en un sistema informàtic.
 5. port de muntanya Pas d’una muntanya que en comunica els dos vessants.
 6. port sec figuradament A les fronteres, lloc on hi ha instal·lada la duana. 7. Vegeu també:
  port2
  port3

port1

port2

port2

port3

port3

port-salut*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">port-salut</title>

Accessory
Pronúncia: porsəlút
Etimologia: del fr. Port-du-Salut, nom d’una abadia trapenca a Entrammes, País del Loira, d’on procedeix aquest formatge
Body
masculí alimentació, indústries alimentàries Formatge francès fet amb llet de vaca, de pasta premsada i no cuita, de color groc palla, fina i untuosa, i sabor suau, que conté un 45% de matèries grasses.

port-salut*