Gran Diccionari

Es mostren 5 resultats

post1

post1

post2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">post</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. pŏstis ‘bastiment lateral d’una porta’ 1a font: 1271
Body
  femení
  1. fusteria Peça de fusta plana, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda.
  2. Prestatge, lleixa. No tenen un pa a la post.
  3. oficis manuals Peça de fusta, ampla i poc gruixuda, que en diferents oficis manuals serveix per a posar-hi l’objecte que hom ha de treballar. Post d’embastar, de tallar.
  4. per extensió Peça plana, ampla i poc gruixuda, de qualsevol matèria sòlida rígida, bé que en aquest cas és anomenada preferentment placa, planxa o xapa.
  5. indústria tèxtil Taula d’arcades.
  6. post de les agulles indústria tèxtil Planxa vertical que aguanta les agulles per l’extremitat per la qual reben l’acció dels cartons en la màquina jacquard.
  7. post de planxar Post llarguera, folrada de roba, sovint amb petges, damunt la qual hom planxa la roba.
 1. post del pit anatomia animal Regió de l’estern. 2. Vegeu també:
  post1

post2

post-

post-

post factum*

post factum*

post mortem*

post mortem*