Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

radi1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">radi</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. radius, íd. 1a font: 1803, DEst.
Body
  masculí
  1. geometria Distància del centre d’un cercle o d’una esfera a qualsevol punt de la circumferència del cercle de la superfície esfèrica, respectivament.
  2. transports Raig d’una roda.
  3. radi covalent química Distància característica de cada element, en un tipus particular d’hibridació, definida com la meitat de la distància interatòmica en un compost binari homonuclear covalent.
  4. radi de girada automòbil, automobilisme Radi mínim de la circumferència descrita per la roda directriu exterior d’un vehicle automòbil en efectuar un viratge permès pel seu sistema de direcció. És anomenat també radi de viratge.
  5. radi iònic química En una estructura iònica, radi de l’esfera, al centre de la qual és situat l’ió, que conté, en primera aproximació, la totalitat de la seva càrrega.
  6. radi metàl·lic química En una estructura metàl·lica, radi de l’esfera que hom pot assimilar a un àtom metàl·lic.
  7. radi vector geometria Vector que va des d’un origen o punt fix determinat (centre, pol, focus, etc.) fins a un punt variable.
  1. Espai circular definit pel seu radi geomètric. En un radi de cinc quilòmetres. Radi d’acció d’un submarí.
  2. figuradament El radi d’activitat d’una empresa comercial.
  3. radi d’acció aeronàutica Distància que una aeronau pot recórrer sense proveir-se de combustible en vol.
 1. anatomia animal
  1. Os dels vertebrats terrestres situat a la part externa del segon segment de les extremitats anteriors, al costat del cúbit, que n’ocupa la part interna.
  2. Peça esquelètica de les aletes dels peixos.
 2. botànica
  1. En una umbel·la, cadascun dels pedicels o peduncles que sostenen una flor o una umbèl·lula.
  2. Lígula d’un capítol radiat.
 3. radi medul·lar histologia i botànica En l’arrel i en la tija, banda radial de teixit parenquimàtic situada entre els feixos conductors. 4. Vegeu també:
  radi2

radi1

radi2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">radi</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: v. radi1
Body
  masculí química inorgànica
 1. [símbol Ra] Element químic de nombre atòmic 88 pertanyent al grup IIa de la taula periòdica.
 2. bromur de radi [RaBr2] Cristalls incolors que s’engrogueixen amb el temps, fortament corrosius, obtinguts directament de les menes del radi barrejats amb bromur de bari.
 3. clorur de radi [RaCl2] Cristalls groguencs fortament corrosius i elevadament tòxics, obtinguts directament de les menes del radi. 4. Vegeu també:
  radi1

radi2