Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

roba


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">roba</title>

Accessory
Homòfon: rova
Etimologia: deriv. de robar amb el sentit primitiu de ‘botí’, especialitzat després en un dels seus principals components, la ‘roba, els draps de vestir’ 1a font: 1271
Body
  femení
 1. indústria tèxtil
  1. Qualsevol drap o tela, especialment la que serveix per a fer vestits o abrigalls de llit. Una cortina, unes tovalles, d’una roba fina, basta, prima, gruixuda.
  2. roba de pare i mare Nom donat vulgarment, especialment al camp, a la roba gruixuda feta pels pagesos amb cànem o amb lli filats per ells mateixos que era emprada, especialment, per a fer llençols.
  3. roba d’herbassa Roba feta amb llana ordinària.
  4. roba teixida Nom donat impròpiament a una tela per a expressar que el dibuix o la mostra no han estat obtinguts per estampació, sinó directament pel tissatge.
  1. Conjunt de peces de tela destinades a un ús concret. Estendre la roba.
  2. roba blanca Peces de roba de color blanc que hom sol rentar separadament de les de color.
  3. roba de color Peces de roba de color que hom sol rentar a part perquè no tenyeixin la roba blanca.
  4. roba de llit Conjunt de peces de tela que serveixen per a cobrir o guarnir el llit, com llençols, flassades, etc.
  5. roba de taula Tovalles i tovallons.
 2. indumentària
  1. Conjunt de peces de tela destinades a cobrir el cos d’algú. Com que fa fred, ens posarem més roba.
  2. antigament Vestit. Roba talar.
  3. roba blanca (o roba interior) Peces de vestir que hom porta ajustades directament al cos i cobertes per la roba de damunt.
  4. roba d’aigua Impermeable.
  5. roba de color (o roba de damunt) obsolet Peces de vestir que hom porta visibles i cobrint la roba blanca.
  6. roba feta Peces de vestir ja cosides i a punt de posar-se. Una botiga de roba feta.
 3. haver-hi roba estesa Haver-hi present algú davant el qual no convé parlar d’alguna cosa.
 4. antigament
  1. Allò de què hom ha despullat algú en batalla o en saqueig.
  2. Saqueig.
 5. antigament
  1. Mercaderies transportades, sobretot per mar.
  2. Objectes que hom posseeix, sobretot els destinats a ornament i a ús casolà.

roba

guarda-roba

guarda-roba

poca-roba

poca-roba