Gran Diccionari

Es mostren 4 resultats

roma

roma

romà1
| romana


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">romà</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. romanus, -a, -um, íd.
Body
  1. adjectiu i masculí i femení De Roma (capital d’Itàlia).
  2. adjectiu i masculí i femení De l’imperi Romà o dels romans (poble).
  3. a la romana locució adjectiva i locució adverbial A la manera de Roma o dels romans.
  4. a la romana locució adjectiva gastronomia Arrebossat amb farina i ou i, després, fregit. Calamars a la romana.
 1. masculí i femení història
  1. Individu de raça indoeuropea habitant de la ciutat de Roma.
  2. En formar-se l’imperi d’Orient (segle VI), nom donat als súbdits dels emperadors bizantins (els quals s’anomenaren, ells mateixos, ‘reis i emperadors de romans’) com a substitució del mot hel·lè, de ressonàncies paganes.
  1. ciutadania romana dret i història Condició jurídica pròpia dels nascuts a la ciutat de Roma i que adquiriren després, gradualment, els nascuts en altres terres de l’imperi Romà.
  2. xifra romana Cadascun dels signes gràfics del sistema de numeració decimal utilitzats pels antics romans i emprats encara en alguns aspectes de la vida quotidiana: I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), M (1 000).
 2. adjectiu cristianisme i litúrgia
  1. Relatiu o pertanyent a l’església de Roma, a la seva litúrgia. Ritu romà. Les congregacions romanes.
  2. Relatiu o pertanyent a l’Església Catòlica. L’Església Catòlica, apostòlica i romana.
  3. catòlic romà (o simplement romà) Catòlic.
  4. litúrgia romana (o ritu romà) Ritu occidental propi de l’església de Roma, el qual amb el temps (segles IX-XI) ha suplantat els altres ritus occidentals i que, avui, pràcticament és l’únic de l’Església Catòlica.
 3. adjectiu arts gràfiques
  1. Dit de la família de tipus de lletra d’impremta en la qual hom distingeix el romà antic, entre els quals cal destacar el garamond i l’elzevirià, del romà modern, entre els quals cal destacar el bodonià i el normand.
  2. Dit dels tipus de lletra dreta, per oposició als d’itàlica o cursiva, que són inclinats.
  3. lletra romana (o simplement romana) Tipus de lletra de la família del romà.
 4. escola romana art Escola artística que es desenvolupà a Roma del començament del segle XVI al XVIII, que fou centre del baix Renaixement i del Barroc. 5. Vegeu també:
  romà2

romà1
| romana

romà2
| romana

romà2
| romana

rom3
| roma

rom3
| roma