Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

setze


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">setze</title>

Accessory
Etimologia: del ll. sēdĕcim, íd., comp. de sex ‘sis’ i decem ‘deu’ 1a font: 1344, Ord. P. III
Body
 1. adjectiu Quinze més un. Una noia de setze anys.
 2. adjectiu i masculí i femení Que fa setze; setzè. El quilòmetre setze. Lluís setze. La setze de la promoció.
 3. [plural setzes] masculí
  1. El nombre setze, 16.
  2. per extensió Cosa designada amb el nombre setze. El setze del carrer Nou.
 4. masculí i femení Els setze primers.
 5. fer setze Expel·lir els mocs del nas sense mocador, ajudant-se amb els dits.
 6. les setze L’hora setzena; les quatre de la tarda. El tren arriba a les setze.

setze

setzè
| setzena


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">setzè</title>

Accessory
Etimologia: de setze 1a font: s. XV
Body
 1. adjectiu i masculí i femení [símbol 16è 16a] Que, en una sèrie, en té quinze davant seu, el que fa setze.
 2. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en setze parts iguals.
 3. masculí Cinc setzens, 5/16.
 4. femení Conjunt de setze unitats.
 5. femení metrologia Mesura de capacitat equivalent a vuit porrons.
 6. en setzè (o simplement setzè)
  1. Llibre, fullet, etc., de mida igual a la setzena part d’un plec (de 15 a 20 cm).
  2. Forma de trenta-dues pàgines: setze de blanc i setze de retiratge.

setzè
| setzena