Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

sorra1

sorra1

sorra2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">sorra</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. sabŭrra ‘llast, sorra que es carrega en una embarcació’, a través de l’ant. saorra 1a font: 1318
Body
  femení
 1. pedologia i petrografia
  1. Nom donat als components minerals del sòl compresos entre 0,02 i 2 mm de longitud, i que corresponen a les fraccions d’arena grossa i d’arena fina.
  2. sorra volcànica Dipòsit format per materials solts, trencats o polvoritzats, que deixen algunes erupcions.
 2. sorra d’emmotllament (o simplement sorra) metal·lúrgia Mescla de sorra, argila i altres ingredients amb la qual hom fa els motlles anomenats, precisament, de sorra. 3. Vegeu també:
  sorra1

sorra2