Es mostren 3 resultats

tac


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tac</title>

Accessory
Etimologia: mot comú a les principals llengües romàniques i germàniques, d’origen incert, probablement onomatopeic 1a font: s. XIV
Body
  masculí
 1. Tros de fusta, peça de plàstic o de metall, etc., per a encaixar en un forat o buit, que serveix per a collar-hi un cargol, clavar-hi un clau, ficar-hi una tija o espàrrec, etc.
 2. Tros de fusta serrat de troncs, arrels i branques amb la mida necessària perquè pugui entrar dins d’estufes, cuines, fogaines, etc.
 3. armament Cilindre o volandera de drap, estopa, paper, etc., amb què hom mantenia la pólvora pitjada, disposada entre aquesta i el projectil, en les armes de foc antigues. També és emprat amb la mateixa finalitat en les barrinades.
 4. construcció Peça quadrada de pedra que serveix per a falcar les pedres grosses en manejar-les.
 5. esports Cadascuna de les peces cilíndriques de la sola d’una bota que serveixen per a augmentar l’adherència del calçat al camp de joc.
 6. jocs d’entreteniment Bastó de fusta dura i polida, lleugerament cònic, amb què hom impulsa les boles en el joc de billar.
 7. marina, marítim
  1. Tros de fusta gruixut que serveix per a alçar o tombar una embarcació o per a mantenir-la en posició horitzontal quan és en terra.
  2. Cadascun dels taulons curts que, disposats verticalment entre les varengues d’un vaixell, serveixen per a disminuir el moviment de l’aigua acumulada al fons.
 8. indústria tèxtil Peça de cuir o de material sintètic que posa en acció la llançadora dels telers mecànics que en tenen.

tac

TAC

TAC

tic-tac

tic-tac