Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

testa


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">testa</title>

Accessory
Etimologia: del ll. tĕsta ‘petxina; closca; teula; rajola; vas de terrissa’, en ll. td. ‘crani; cap’ 1a font: s. XIII
Body
  femení
  1. Cap d’una persona o d’un animal. Ha caigut i ha pegat de testa.
  2. les testes coronades Els reis.
  1. Frontal o cara anterior d’una cosa. La testa d’un tap.
  2. Cadascun dels dos caps o extrems d’una post, un tauló, etc.
  3. Cadascuna de les bases o cares planes d’una bota.
  4. per extensió Cadascun dels dos cèrcols extrems d’una bota que corresponen a les testes.
  5. per testa Dit de la unió de dues coses per llurs extrems, de manera que no se sobreposin, com és el cas dels carrils en una via fèrria.
 1. botànica Capa externa de l’episperma de la llavor, que sol procedir de la primina del primordi seminal.
 2. tecnologia
  1. capçal 2 8.
  2. Testera.

testa

test3
| testa

test3
| testa