Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

teulada


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">teulada</title>

Accessory
Partició sil·làbica: teu_la_da
Homòfon: taulada
Etimologia: de teula 1a font: 1460, Roig
Body
  femení
 1. construcció
  1. Coberta d’un edifici o d’una altra construcció feta de teules.
  2. per extensió Coberta d’un edifici. Teulada de lloses.
  3. sota (o davall) teulada locució adjectiva i locució adverbial En les habitacions més altes de la casa, immediatament sota la teulada.
 2. Multitud de teules.
 3. Cop donat amb una teula.
 4. a teulada locució adverbial construcció naval Amb les posts del folre del buc encavalcades com en una teulada de pissarra. La nau viking està construïda a teulada.
 5. de teulades en amunt locució adverbial figuradament i col·loquialment Des d’un punt de vista espiritual o etern.
 6. de teulades en avall locució adverbial figuradament i col·loquialment Des d’un punt de vista material o temporal.

teulada

teulat
| teulada


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">teulat</title>

Accessory
Partició sil·làbica: teu_lat
Homòfon: taulat
Etimologia: de teula 1a font: 1363
Body
 1. adjectiu heràldica Dit de l’edifici amb la teulada d’un esmalt diferent.
 2. masculí construcció
  1. Teulada.
  2. sota teulat Dins una casa.
 3. masculí ornitologia Pardal.

teulat
| teulada