Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

tona


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tona</title>

Accessory
Etimologia: del ll. td. tŭnna, íd., i aquest, del cèlt. tunna ‘pell, cotna; bot; barril’ 1a font: 947
Body
    femení
    1. embalatge, envasat Bota grossa, de més de 500 litres de capacitat.
    2. Tap per a tapar una bota, un barril de cervesa, etc.
  1. marina, marítim Unitat de pes o de capacitat emprada per a mesurar el desplaçament, el pes brut, l’arqueig, etc., d’un vaixell. En el sistema mètric equival a 1 000 kg.
  2. metrologia Unitat de pes de valor molt variable. La més generalitzada és la tona mètrica, de símbol t, equivalent a 1 000 kg; hi ha també la tona anglesa, de 1 016 kg, i la tona americana, de 907 kg.

tona

-ton
| -tona

-ton
| -tona