Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

tretzè
| tretzena


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tretzè</title>

Accessory
Etimologia: de tretze
Body
 1. adjectiu i masculí i femení [símbol 13è 13a] Que, en una sèrie, en té dotze davant seu, el que fa tretze. És el tretzè de classe.
  1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en tretze parts iguals. Som tretze; per tant, a cadascú ens ha de tocar una tretzena part.
  2. masculí Un tretzè, 1/13. Dotze tretzens, 12/13.
 2. masculí història Membre d’un consell o junta format per tretze persones.
 3. femení Conjunt de tretze objectes de la mateixa mena. Hi devia haver una tretzena de persones.

tretzè
| tretzena

tretze


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">tretze</title>

Accessory
Etimologia: del ll. trēdĕcim, íd., comp. de tres i decem ‘deu’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
 1. adjectiu Dotze més un. Ésser tretze a taula.
 2. adjectiu i masculí i femení El que fa tretze; tretzè. Alfons tretze. El capítol tretze.
 3. [plural tretzes] masculí
  1. El nombre tretze, 13. El tretze de febrer cau en dijous. Tots els tretzes de l’any.
  2. per extensió Cosa designada amb el nombre tretze. Viu al tretze del carrer de Provença.
 4. masculí i femení Els tretze darrers.
 5. les tretze La tretzena hora després de les dotze de la nit; la una del migdia.
 6. tretze són tretze locució adverbial Porfidiosament. Ella, tretze són tretze, insistia en allò mateix.

tretze