Es mostren 4 resultats

-ut
| -uda

-ut
| -uda

ut


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">ut</title>

Accessory
Etimologia: del ll. ut ‘com; ja que’, partícula que, juntament amb et ‘i’, és molt freqüent en llatí; quant al sentit musical, v. do1
Body
    masculí
  1. música Primera síl·laba de la solmització creada per Guido d’Arezzo; fou substituïda al segle XVII per la síl·laba do.
  2. amb tots els ets i uts locució adverbial Amb tots els detalls, sense faltar-hi res.

ut

ut infra*


<title type="display" xml:lang="estrangerisme">ut infra</title>

Accessory
Pronúncia: utíɱfɾa
Etimologia: [locució llatina]
Body
locució adverbial Locució que significa ‘com més avall’ i que hom usa en certs documents per a remetre a una clàusula, una frase, una data, etc., escrits més avall, i evitar-ne la repetició.

ut infra*

ut supra*

ut supra*