Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

val


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">val</title>

Accessory
Etimologia: de valer1
Body
    masculí
  1. Paper que hom lliura a algú i que li dona dret a cobrar una quantitat, a rebre un gènere, etc.
  2. dret mercantil Document estès a favor d’una persona on hom fa constar l’obligació que contreu, el qui signa, de pagar una determinada quantitat dins el termini fixat.

val

Val

Val