Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

vara


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vara</title>

Accessory
Homòfon: bare
Etimologia: del ll. vara ‘travesser en forma de pont’, fem. substantivat de varus, -a, -um ‘var’ 1a font: s. XIII
Body
  femení
  1. Rama dreta, prima i llarga, neta de fulles, usada com a bastó, com a mànec de xurriaques, etc. Una vara de freixe. Pegar un carreter a l’animal amb la vara.
  2. vara de Jessè Bíblia Denominació profètica del Messies que al·ludeix a la seva descendència de David, fill de Jessè.
  1. Bastó, derivat del bastó de comandament, usat com a insígnia d’autoritat, que porten els alcaldes i tinents d’alcalde.
  2. El càrrec de què és insígnia la vara. Deixar la vara (d’alcalde).
  3. tenir vara alta Tenir autoritat, poder, per a fer alguna cosa.
 1. metrologia
  1. Antiga mesura de longitud dividida en quatre pams.
  2. vara quadrada Antiga mesura de superfície.
 2. transports Tirador.
 3. botànica
  1. vara de Jessè jardineria Nard.
  2. vara de Sant Josep jardineria Nard.
  3. vara d’or Planta herbàcia perenne, de la família de les compostes (Solidago virgaurea), de fulles inferiors oblongues, dentades i peciolades, i fulles superiors lanceolades, capítols grocs reunits en tirsos fullosos i fruits en aqueni, pelosos.

vara

varà


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">varà</title>

Accessory
Homòfon: varar
Etimologia: de l’àr. waran ‘mena de llangardaix’
Body
masculí zoologia Nom donat a qualsevol rèptil saure de la família dels varànids, integrats en el gènere Varanus, en especial a V. niloticus (varà del Nil), V. griseus (varà del desert), V. salvator (varà cabaragoia), V. dumerili (varà de Borneo i Java) i les diferents espècies de varans australians i polinesis, com V. indicus V. komodoensis o dragó de Komodo.

varà

var2
| vara

var2
| vara

Traducció