Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

vers1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vers</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. versus, -us ‘solc; renglera; línia escrita’, der. de vertĕre ‘girar’ 1a font: c. 1200
Body
  masculí
 1. literatura
  1. Successió de peus mètrics en la poesia quantitativa i de síl·labes ordenades segons un determinat nombre i un cert ritme en la poesia moderna, que s’escriu en una sola ratlla i que, combinada amb altres successions semblants, forma un poema.
  2. Manera com és escrita una obra (per oposició a prosa). Comèdia en vers.
  3. popularment Poema. Dir el vers.
 2. litúrgia i música Versicle. 3. Vegeu també:
  vers2

vers1

vers2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vers</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: del ll. versus, -a, -um ‘girat de cara a, cap a’, participi de vertĕre ‘girar’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  preposició
 1. Cap a, en direcció a. Dirigir-se vers la ciutat. Caminar vers la perdició.
 2. A, per a. L’amor dels pares vers els fills.
 3. [abreviatura v.] Pels voltants de, aproximadament cap a. Una obra editada vers el 1600. Aquest passatge que cerques és vers la fi del llibre. 4. Vegeu també:
  vers1

vers2