Es mostren 3 resultats

volt1


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">volt</title><lbl type="homograph">1</lbl>

Accessory
Homòfon: bol, vol
Etimologia: de l’ant. volt -a, participi de l’ant. voldre ‘voltar’, ll. vŏlvĕre ‘fer girar’ 1a font: s. XV
Body
  masculí
  1. Contorn, circumferència o perímetre d’un lloc o d’una cosa. El volt del pati és plantat de rosers. Un collaret que fa tres vegades el volt del coll.
  2. fer el volt (d’un lloc) Recórrer-ne el contorn fins a tornar al punt de partença. Fer el volt de la ciutat en una hora.
 1. per extensió
  1. Cadascuna de les figures circulars o aproximadament circulars que forma un cos allargat a partir d’un punt fins que es torna a trobar en el mateix punt. En aquest cabdell hi ha quaranta volts de fil.
  2. Trajecte complet, fins a tornar al punt de partença d’un mòbil que recorre una línia tancada. Els autobusos de circumval·lació fan vint volts al dia.
  3. Volta per rotació, especialment de la clau en el pany. Cal fer donar dos volts a la clau.
  4. Cadascuna de les vegades que és acomplerta una acció o una sèrie d’accions que forma part d’una rotació, d’un torn, etc. Ara és el teu volt. En donarem un per cap, i si en sobra farem un altre volt.
  5. jocs d’entreteniment En alguns jocs, el conjunt de jocs que es fan des que un jugador té la mà fins que la torna a tenir.
  6. fer un volt Fer una passejada breu, fer una volta.
  7. fer un volt (per un lloc) Fer-hi una passejada o una visita breu, fer-hi una volta.
  8. fer volts (per un lloc) Passejar-hi, fer-hi voltes.
 2. plural
  1. Voltants.
  2. pels volts de locució prepositiva Expressió usada per a denotar que un lloc és molt proper a un altre o que una indicació de quantitat o de temps té només un valor aproximat. Aquest poble que dius és pels volts d’Olot. Pels volts de les deu. 3. Vegeu també:
  volt2

volt1

volt2

volt2

electró-volt

electró-volt