Gran Diccionari

Es mostren 4 resultats

xec1

xec1

xec2


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">xec</title><lbl type="homograph">2</lbl>

Accessory
Etimologia: de l’angl. cheque (angl. nord-americà check), de to check ‘examinar, comprovar’ 1a font: 1917, DOrt.
Body
  masculí economia
 1. [abreviatura x.] Document de crèdit pel qual el titular d’un compte bancari dona una ordre de pagament al banc de la totalitat o d’una part dels fons que tingui disponibles en el compte; hom l’anomena també taló.
 2. xec barrat Xec que travessen dues ratlles paral·leles i que només pot ésser cobrat si és ingressat en un compte bancari.
 3. xec confirmat (o registrat) Xec en què el banc lliurat registra o confirma, mitjançant una declaració escrita en el mateix document, l’existència de fons per a atendre el pagament.
 4. xec de viatge Xec o taló a la vista emès generalment per bancs o grans agències de viatges, sota denominacions diverses, i venut als viatgers que signen el document quan el compren i una altra vegada, a efectes d’identificació, davant la persona encarregada de fer-lo efectiu.
 5. xec en descobert
  1. Xec lliurat, sense provisió de fons.
  2. Delicte consistent a lliurar un xec sabent que en el dia del seu venciment no podrà ésser fet efectiu per manca de provisió de fons suficient.
 6. xec garantit Xec especial que permet al lliurador de girar-lo per la quantitat que vulgui, garantint en tot cas el banc el seu pagament fins a una quantitat determinada.



 7. Vegeu també:
  xec1
  xec3
  xec4

xec2

xec3

xec3

xec4

xec4

Traducció