entendre

    [! Conjugació: entén, entès]
    verb
  1. Fer-se una idea clara sobre què és una cosa, què significa una paraula, què diu una persona, etc. Pots entendre el francès, les matemàtiques o el comportament d'un amic. Si la lletra d'una persona no s'entén, no podrem saber què ha escrit.
  2. Saber molt d'una cosa, ser-ne un expert. Si no entenem de mecànica, no podem reparar un cotxe.
  3. usat amb pronom
  4. entendre's dues o més persones és estar d'acord, tenir un caràcter semblant i els mateixos gustos.
sobreentendre