gas
gasos

    nom masculí
  1. Un gas és una substància que ha d'estar sempre tancada en un recipient, perquè, si no, s'escaparia. Els gasos es poden comprimir. L'aire que respirem és una mescla de gasos; el butà i el gas natural que fem servir a la cuina són també gasos. Quan un gas es refreda molt es pot tornar líquid.
  2. En química, els gasos nobles són un grup d'elements que es troben en forma de gas en petites quantitats en l'aire. Són incolors i inodors, i resulta molt difícil de fer-los combinar entre ells i amb altres elements. Els gasos nobles són l'heli, el neó, l'argó, el criptó, el xenó i el radó.