llop
llops

    [! Amb P]
    nom masculí
  1. Un llop és un mamífer carnívor semblant a un gos però més gran, salvatge i de cos àgil amb bona musculatura. Té el pelatge gris marronós a la part de dalt del cos i gris blanquinós a la panxa. La cua és llarga i peluda. Els llops fan un udol característic i cacen en grup. Actualment, n'hi ha a l'Amèrica del Nord i en algunes zones d'Àsia i d'Europa.

    Un llop

  2. Mascle d'aquesta espècie.