psicologia
psicologies

    nom femení
  1. La psicologia és la ciència que estudia l'enteniment i la consciència de les persones, la seva manera de ser i els seus comportaments.
  2. Es parla de la psicologia d'una persona per a indicar el seu caràcter i la seva manera de ser.
  3. Es diu que una persona té psicologia si sap entendre bé els altres, si coneix de seguida com és una persona.
psicòleg, psicòloga, psicològic