El Diccionari català-anglès conté:

  • més de 41.300 entrades
  • diversitat d'accepcions, fraseologia i exemples d'ús
  • anglès britànic i americà, també variants gràfiques
  • notes d'ús i de registre
  • pronúncia
  • alertes sobre falsos amics

El precedent d'aquesta versió en línia és el Diccionari català-anglès (1985), de Salvador Oliva i Angela Buxton, publicat en paper per Enciclopèdia Catalana, i ara posat al dia i ampliat per l'equip de lexicògrafs format per Anna Jené, Francesc Reyes i l'equip intern de Diccionaris del Grup Enciclopèdia, a més d'aportacions d'usuaris com Lou Hevly i Carles Riera, entre d'altres. L'obra és viva i continua creixent i actualitzant-se.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

  anglès / català
coll colloquial / col·loquial
euph euphemism / eufemisme
fig figurative / figurat
intr intransitive / intransitiu
lit literary / literari
m metre, metres / metre, metres
pej pejorative / pejoratiu
pl plural / plural
sing singular / singular
sp species ‘species’ / speciesespècie
tr transitive / transitiu
UK British english / anglès britànic
US American english / anglès americà
vulg vulgarism / vulgarisme