El Conjugador català presenta la conjugació de gairebé 9.000 verbs catalans, pràcticament tots els verbs del Gran Diccionari de la llengua catalana, amb l'excepció dels verbs antics o dialectals.

La manera més fàcil i ràpida de consultar la conjugació sencera de qualsevol verb, regular o irregular, sense haver de compondre-la a partir d'uns models de conjugació.

Es presenten les formes verbals més generals de la llengua i, en els verbs que hi escau, també les formes alternatives igualment normatives (com és el cas dels participis sigut o set, del verb ésser, al costat del participi estat).

El Conjugador català està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.