a posteriori

empíricament
inductivament
experimentalment
dels efectes a les causes


© Manuel Franquesa