acabar

 1. v. tr.
  terminar
  cloure (un compte, una sessió)
  finir
  definir
  finalitzar
  consumar (un crim, el matrimoni)
  perfer, acabar quelcom de manera que no hi falti res.
  ultimar
  enllestir
  tancar, donar fi a una activitat o a una sèrie de coses. Tancar una botiga. Tancar el curs. Tancar la marxa.
  doblegar (una feina), haver-la acabada.
  fer la rebatuda (d'una cosa), acabar-la prenent la darrera porció. Au, fes la rebatuda del porró, que hi posarem d'aquest altre vi.
  menar a acabament (o a terme)
  afinar, acabar una cosa deixant-la perfecta, corregint-ne qualsevol imperfecció.
  perfilar, acabar acuradament una cosa.
  completar
  coronar, completar, portar a la perfecció. L'empresa fou coronada d'un èxit complet.
  complementar, acabar una cosa afegint-hi el complement que li falta.
  cessar. Quan hagis cessat el teu treball.
  plegar. Plegar el negoci, el treball.
  exhaurir o esgotar
  rematar (p. ext.), acabar una feina o una acció. Rematar una feina. Rematar una subhasta.
  desenllaçar, donar desenllaç a un afer difícil, a una intriga dramàtica.
  clausurar, terminar definitivament (unes festes, un congrés, etc.).
  eixir a cap (d'una cosa), pervenir a acabar-la.
  donar cap (a una cosa)
  portar a fi (una cosa)
  donar fi (a una cosa)
  posar fi (o terme) (a una cosa)
  conduir a fi (una cosa)
  portar (o dur) a terme
  fer net (d'una cosa)
  donar l'última mà (a una cosa)
  dur (una cosa) a la butxaca, tenir-la acabada.
 2. v. intr.
  arribar a la fi
  venir a acabament
  tenir fi
  finalitzar
  tenir terme
  terminar
  tenir un bon (o mal) acabament
  cessar. Ja ha cessat de ploure.
  deixar de
  prescriure. El temps de l'indult ja ha prescrit.
  caducar (la validesa d'una llei, etc.)
  estar (abs.), acabar o deixar de fer quelcom. Estigues, no m'amoïnis!
  exhaurir-se (→), acabar-se una edició, un llibre.
  parar de. No para de nevar!
  passar. Ja han passat les calors fortes. Tot passa en aquest món.
  desaparèixer, cessar d'ésser, d'existir. La febre ha desaparegut del tot.
  espassar o espassar-se. El mal de cap s'ha espassat.
  morir o morir-se. Morir-se el vent. Aquesta carretera mor a Banyoles.
  caure, en frases com Al caure de la tarda, en acabar-se la tarda. Caure el vent.
  anar-se'n. El mal de queixal se n'ha anat.
  extingir-se. Extingir-se una família.
  expirar o finar, cessar, esp. allò que té una durada definida.
  complir, finir una durada determinada. Demà compleix el primer termini.
  definir. Aquest camí defineix al bosc.
  termenejar, es diu sobretot dels termes d'una propietat. El predi de X. termeneja al torrent.
  caducar (un decret, una llei, un costum, etc.)
 3. Acabar-se un menjar.
  fer net
  passar-se'n els taps
  escurar el plat (o la cassola, o la sopera, etc.)
  fer la rebatuda (d'una cosa), acabar-se-la; es diu esp. del vi del porró.
 4. No acabar de: No abastar a. No abastava a comprendre-ho. No arribar a. No reeixir a.© Manuel Franquesa