acontentar

 1. satisfer
  complaure
  exaudir, escoltar benignament un prec i concedir el que hom demana.
  fer content (algú)
  Antònims: Descontentar.
 2. (acontentar-se pron.)
  donar-se per content
  donar-se per satisfet
  donar-se per pagat
  no desitjar res més
 3. limitar-se a
  conformar-se
  resignar-se© Manuel Franquesa