acord1

 1. Unió entre dues o més persones que resulta d'una manera comuna de sentir o de pensar.
  unanimitat
  consonància. Entre les nostres idees no hi ha consonància.
  acordança
  harmonia
  concert
  concordança
  conformitat. Viure en conformitat de sentiments amb algú. Entre aquestes dues coses hi ha perfecta conformitat.
  consens. No hem aconseguit el consens necessari.
  companyonia, acord entre companys.
  germanor
  fraternitat
  concòrdia
  intel·ligència, acord de sentiments entre diferents persones. Viure en bona intel·ligència amb els veïns.
  Antònims: Desacord. Desacordança. Dissentiment. Dissonància. Discordança. Discrepància.
 2. Pacte pel qual cessen desavinences entre persones.
  pacte
  ajust. Vàrem fer un ajust amb ell i des de llavors vivim en pau.
  conveni
  convinença
  avinença
  convenció
  concert. Feu concert amb el rei de França.
  concertació
  concòrdia, acord per estipulació o convinença.
  componiment. Després de moltes discussions van arribar a un componiment.
  arranjament
  transacció
  compromís, arranjament que resulta de fer concessions mútues en allò que és objecte de litigi.
  tractat, acord convingut entre dos estats o dos sobirans.
  tracte, acord entre dues persones, generalment fet de paraula.
  contracte
  estipulació
  cartell, convenció escrita, entre països bel·ligerants, per a regular certes relacions, amb vista a la guerra.
  conciliació
  composició. Una amigable composició.
  entesa
  col·lusió, entesa secreta entre diverses persones en perjudici d'un tercer.
  consòrcia o conxorxa, acord entre diverses persones amb mals fins. Fer conxorxa amb algú.
  emparaulament, acord fet de paraula.
  connivència, entesa secreta. Obrar de connivència amb algú.
  concordat, tractat entre el Vaticà i un estat sobirà.
 3. Acord pres per una assemblea deliberant.
  decisió
  determinació
  resolució
 4. unió harmoniosa, justa correspondència entre dues o més coses.
  acordança
  harmonia
  coherència, acord entre les idees.
  sintonia, acord entre un aparell de ràdio receptor i un d'emissor.
  ajust. Entre les dues peces hi ha un ajust perfecte.
  concert. Un meravellós concert de veus femenines.
  concent, harmonia de diverses veus o sons.
  consonància
  concordança
  uníson, conjunt de veus o instruments que fan ensems la mateixa nota.
 5. Estar d'acord:
  estar conforme
  concordar
  coincidir
  convenir. Tothom convé en la necessitat de fer-ho. Convinc amb vós que m'he equivocat.
  ésser concorde. Tots els testimonis són concordes.
  adherir-se, manifestar-se d'acord amb una idea, etc.
  consentir (v. intr.), declarar-se d'acord a una cosa. Consento a pagar, però m'heu de descomptar les despeses.
  Antònims: Discordar.
 6. Anar d'acord:
  anar de concert (amb algú)
  obrar d'acord
  anar a l'uníson, estar d'acord.
  anar de conserva, anar d'acord, esp. per a coses secretes o negocis poc nets. Expressió manllevada probablement del llenguatge mariner. Compareu: navegar de conserva
 7. Posar d'acord:
  conciliar
  harmonitzar
 8. Posar-se d'acord:
  restar d'acord
  convenir
  acordar-se
  compondre's
  avenir-se
  entendre's
  posar-se al diapasó (d'algú)
  posar-se d'intel·ligència (amb algú)
  reconèixer (→)
  Antònims: Desavenir-se. 9. Vegeu també:
  acord2© Manuel Franquesa