activitat

promptitud
diligència
sol·licitud
expeditesa
empenta. Un home, una dona, d'empenta.
laboriositat
dinamisme
nervi. Una noia de nervi: no para mai.
animació. És una ciutat industrial plena d'animació.
Antònims: Llangor. Passivitat. Inèrcia. Inacció. Inactivitat. Desídia. Repòs.


© Manuel Franquesa