adaptar

 1. readaptar, tornar a adaptar.
  ajustar. Ajustar un vestit del pare per al fill.
  acomodar. Acomodar una poesia a una música.
  coaptar, adaptar l'una a l'altra dues parts.
  contemperar. Contemperar la pròpia actitud a les circumstàncies.
  conformar. Conformar la conducta a les exigències del càrrec.
  apropiar. Apropiar les paraules a les circumstàncies.
  proporcionar
  habilitar. Habilitar una estança com a laboratori.
  transcriure, adaptar per a un instrument una música escrita per a un altre.
  Compareu: graduar, combinar, arranjar, disposar
 2. (adaptar-se pron.) (una persona a les circumstàncies, a una altra persona, etc.)
  ajustar-se
  acomodar-se
  congeniar
  contemperar-se
  conformar-se
  agombolar-se. És una persona molt agradable: s'agombola a tot.
  temperar-se
  emmotllar-se
  fer-se
  ballar segons el so (fig.)
  encaixar (intr). No encaixarà mai en aquest lloc de treball.© Manuel Franquesa