adonar-se

 1. remarcar
  advertir. És una errada que jo no havia advertit.
  apercebre's. De sobte, s'apercebé que no portava corbata.
  parar esment
  fixar-se. No m'hi havia fixat, en aquest detall.
  notar. No ho havia notat, que la finestra era oberta.
  atalaiar-se. No ens vàrem atalaiar de la seva arribada.
  filar. Vaig filar tot seguit la seva intenció.
  papar-hi
  veure-hi
  clissar-hi
  sentir. De cop, sentí que es feia pesat i s'acomiadà.
  tenir esment
  obrir els ulls
  caure de l'ase, adonar-se, a la fi, d'una cosa que no es comprenia.
  Antònims: Tenir els ulls al clatell. Tenir una bena als ulls.
 2. Fer adonar: Cridar l'atenció. Fer observar. Fer notar. Obrir els ulls (a algú).© Manuel Franquesa