adulterar

 1. v. intr.
  cometre adulteri
  trencar la fe matrimonial (o conjugal)
  enganyar el cònjuge (o la parella)
  posar banyes (a algú), enganyar-lo el seu cònjuge o la seva parella mantenint relacions amoroses amb una altra persona.
  trair la fe conjugal
  fornicar (→)
 2. v. tr.
  sofisticar
  desnaturalitzar
  falsificar© Manuel Franquesa