advertir

 1. Fer saber a algú una cosa.
  assabentar
  avisar
  informar
  insinuar
  prevenir, advertir per endavant.
  fer remarcar
  fer observar
  fer reparar
  fer notar
  fer adonar
  posar (algú) en guàrdia
  cridar l'atenció (d'algú sobre una cosa)
  alertar
  aixecar la llebre, cridar l'atenció sobre un afer.
  bufar a l'orella
  recordar
  suggerir
 2. Parar esment en alguna cosa.
  remarcar
  observar
  reparar
  llucar
  copsar
  preveure
  notar
  apercebre's
  fixar-se (en una cosa)
  collir (fig.), no passar-li a algú desapercebut allò que diu un altre i que després podrà utilitzar oportunament.
  plegar (fig.). Ho has plegat això que ha dit?
  adonar-se (→)
  Antònims: Passar per alt. Escapar-se. Això ha dit? Se m'ha escapat ben bé..
 3. Aconsellar amb amenaça.
  amonestar
  avisar
  bonegar
  sermonejar
  corregir
  Compareu: exhortar© Manuel Franquesa