afalac

afalagament
afalagadures
manyagueria
manyagadura
moixaina
magarrufa, afalac enganyós o exagerat.
carranques o carantoines
falagueria
festa, afalac, esp. carícia (s'usa generalment en plural). Em fas moltes festes: de segur que vols demanar-me alguna cosa.
blandícia, afalac adulador.
amoretes, paraules, amanyacs, etc., amb què es manifesta l'enamorament.
Compareu: obsequi


© Manuel Franquesa